Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / ECHO / komentáre / Dušan Šimko : Maratón Juana Zabalu.
This is UNI Plone Theme

Dušan Šimko : Maratón Juana Zabalu.

Dušan Šimko je môj [gk] spolužiak zo stredoškolských čias.

Košický maratón približuje vo svojej novej knihe Maratón Juana Zabalu vo Švajčiarsku žijúci slovenský spisovateľ Dušan Šimko. Prináša príbehy, odohrávajúce sa v rôznych historických obdobiach na rôznych miestach Košíc. Po mnohých rokoch vychádza vďaka EHMK – Košice 2013.

Novela bola súčasťou zbierky poviedok v knihe, ktorú vydal ešte v roku 1984 v exilovom vydavateľstve Rozmluvy v Londýne. Po druhý raz vyšla knižka až po páde reálneho socializmu v roku 1991 vo Východoslovenskom vydavateľstve Košice. Autor si dodnes pobavene spomína, ako sa počas maratónu predávala v uliciach jeho rodného mesta.

Dušan Šimko sa vybral cestou kvalitnej slovenskej literatúry, ktorú on sám považuje za ťažšiu. Jeho tvorba nie je populisticky orientovaná na masový vkus, avšak problematika, ktorá je obsiahnutá v jeho knihách je podaná svojským literárnym jazykom, opierajúcim sa o hĺbku vedomostí a spracovanie pálčivých a tabuizovaných tém sú zárukou výnimočného čitateľského zážitku.

Krátko po okupácii Československa sovietskymi vojskami v roku 1968 emigroval do Švajčiarska, ktoré mu poskytlo politický azyl. V Bazileji dokončil štúdium a dodnes tam pôsobí ako docent na Geografickom inštitúte Univerzity Bazilej. Je žurnalisticky činný v nemeckom jazyku a paralelne ku tejto publicistike stále tvorí beletristické diela v slovenčine.

Je synom známeho košického primára chirurgie Štefana Šimka a vnukom Ľudovíta Šimka, zakladateľa prvého oddelenia otorinolaringológie na východnom Slovensku. „Môj prastrýko bol prvým úradným lekárom Košíc v 19. storočí,“ dodal hrdo. Je si vedomý skutočnosti, že má silné väzby na Košice, a preto  mesto nevynecháva zo svojich literárnych úvah a počinov, aj keď žije ďaleko v cudzine.

Maratón

„Kniha nie je určená len Košičanom, ale každému, kto sa zaujíma o tzv. malé dejiny miest,“ povedal. Podľa neho je dôležité, aby aj nová generácia vedela, že každé mesto, teda aj Košice, majú vlastné fascinujúce individuálne a kolektívne dejiny. A práve cez literatúru sa k nej mladí ľudia môžu priblížiť. „Nezáujem o minulosť je veľkou chybou do budúcnosti“.

Novela je viazaná na známy Košický maratón. Symbolizuje večný pohyb k cieľu, pohyb v meste a v spoločnosti. Zaujímavé príbehy ľudí sa bez rozdielu dotýkajú všetkých sociálnych vrstiev, národnostných i náboženských skupín.  Nepopiera, že medzi riadkami sa môže nájsť ponáška na niekoho z vás, ktorí ste v danej dobe žili.

Spisovateľ sa teší z každej dokončenej knihy, ale oveľa radšej zháňa materiály a vysoko si cení práve vlastný tvorivý proces, ktorý predchádza vydaniu knihy. Píše si poznámky a knihu napíše na prvýkrát. Neprepisuje ju. „Mám radosť, keď je to utrpenie ukončené,“ zažartoval Dušan Šimko.

Za najúspešnejšiu knihu považuje Gubbio – Kniha udavačov, ktorá bola preložená zatiaľ do piatich jazykov. „Sme malá krajina s malou literatúrou, preto potrebujeme preklady.“ Momentálne pracuje na veľkom románe a do Košíc sa opäť vráti v októbri na prezentáciu Literárneho baedekra Košíc, ktorého zostavovateľom je D. Šimko. Kniha bude vydaná rakúskym vydavateľstvom Arco Verlag vo Viedni.

text a foto: Veronika Cholewová