Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / PROFILY / >Tommaso Giovanni ALBINONI
This is UNI Plone Theme

>Tommaso Giovanni ALBINONI

8.6.1671 (Benátky) - 17.1.1751 (Benátky)

Tommaso Giovanni Albinoni bol jednou z vedúcich osobností neskorého talianskeho baroka, svojho času bol považovaný za rovnako významného skladateľa ako boli Vivaldi a Corelli. Jeho otec Antonio bol obchodníkom s papierom a vlastnil niekoľko obchodov a manufaktúr na jeho výrobu, jeho matka pochádzala z bohatej rodiny Fabrisiovcov. Albinoni začal študovať spev a hru na husliach, jedným z jeho učiteľov bol pravdepodobne aj Giovanni Legrenzi (1626-1690).


Už v mladom veku začal komponovať ako cvičenia chrámovú hudbu, ktorá bola občas aj predvedená v niektorom benátskom kostole. V roku 1694 v Benátskej opere uviedli jeho prvú operu Zenobia, Regina di' Palmireni, a v tom istom roku vydal svoj prvý opus 12 triových sonát, ktoré podpísal ako „Venetian dilettante violinist” - „Benátsky husľový samouk”. Po otcovej smrti r. 1709 mal ako najstarší syn prevziať vedenie obchodov a manufaktúr, čo však prenechal svojim dvom mladším bratom a začal sa plne venovať hudbe.


Albinoni bol veľmi plodným skladateľom. Napísal 55 opier, ktoré sa s úspechom uvádzali aj v iných talianskych operných strediskách: napr. v Neapoli bola uvedená opera Rodrigo v Alžírsku, vo Florencii Griselda... Časom sa jeho opery začali predvádzať aj v Nemecku a neskôr po celej Európe. Jeho slávu zneužil jeden podradný hudobník, ktorý cestoval po Európe pod jeho menom, a ako „pravého Albinoniho” ho prijal aj nemecký cisár Maximilian Emanuel II. a štedro ho pohostil, nakoľko skutočný Albinoni pred časom na počesť jeho svatby skomponoval niekoľko opier.
V roku 1705 sa Albinoni oženil so slávnou opernou speváčkou Margheritou Rimondiovou, známou pod priezviskom „La Salarina”, s ktorou mal 6 detí. „La Salarina” popri povinnostiach manželky však naďalej plnila aj svoje povinnosti opernej speváčky.
Albinoni tiež napísal veľké množstvo ďalších skladieb: vyše 40 kantát, 79 sonát, 59 koncertov pre rôzne nástroje :

 

 

  • : Koncert a mol pre trúbku a sláčikový orchester

 

  • : Koncert pre hoboj a orchester d mol - II. Adagio

 

  • : Concerto a cinque in re minore - III.Allegro
    a 8 sinfonií. Väčšina jeho diel sa však stratila, z jeho opier sa zachovalo iba niekoľko fragmentov.

 

 

 

V súčasnosti je Albinoni považovaný za hlavného tvorcu 3-časťovej formy koncertu a prvého skladateľa, ktorý použil fúgu ako záver svojich skladieb.

 

Wikipedia.cz

Wikipedia.sk

Wikipedia.hu

Wikipedia.pl

Hudobné ukážky a noty

All Music Guide

YouTube

Cinque - Cinky :
Kónické nátrubkové aerofóny z dreva alebo slonoviny s hmatovými dierkami, stavané v rovnom tvare (cinky priame, biele), alebo mierne ohnutom (cinky krivé, čierne) s bohatým polohovým členením v rôznych odrodách. Použivali sa od stredoveku do 18. stor. popri privilegovaných kovových trúbkach. Dnes sa cinky obyčajne nahradzujú hobojom.

 

Štefan Bartha 
bartha@amadeo.sk