Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / ECHO / recenzie / HevHetia / Lotz Trio : Juraj Družecký
This is UNI Plone Theme

Lotz Trio : Juraj Družecký

Lotz Trio : Juraj Družecký; Hevhetia, 2009

Skladateľ klasicizmu Juraj Družecký bol pozoruhodnou osobnosťou. Jeho tvorba a vplyv presiahli regionálne hranice a umelecky zasiahol do diania v celej strednej Európe. Preto je pre spoznávanie tejto "staro - novej " hudby nesmierne prínosné, že sa jeho diela opäť nahrávajú a koncertne predvádzajú. V tejto súvislosti je priekopníckym činom aj premiérová nahrávka jeho Divertissement Pour Trois Cors de Bassett (teda divertiment pre tri basetové rohy), ktoré nahral súbor Lotz Trio. Celkovo sa toto Družeckého dielo skladá z 32 častí. Lotz Trio z nich vytvorili šesť partít s rozsahom päť, resp. šesť častí, ktoré - ako vo výborne spracovanom buklete vysvetľuje člen tria Róbert Šebesta - bolo možné "poskladať" do rôzne dlhých cyklov. Partity sú založené na striedaní rýchlych a pomalých častí s dvoma kontrastnými menuetmi a záverečným Rondom (resp. Allegrom). Je to pôsobivá a príjemná salónna hudba, rýchle časti znejú veľmi živo a dynamicky a občas doslova hýria veselými farbami a náladami. Zvuk tria je plastický a homogénny a podobne pútavá je aj vizuálna stránka albumu. Táto svojím spôsobom raritná nahrávka je skvelou odpoveďou na dlhoročné vákuum v oblasti znovuobjavovania zabudnutých domácich autorov. Podobne kvalitné nahrávky sa u nás objavujú iba zriedkakedy.

Pre časopis Hudba, číslo I.-II./2009 napísal Peter Katina