Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / PROFILY / >Carl ORFF
This is UNI Plone Theme

>Carl ORFF

10.9.1895 (Mníchov) - 29.3.1982 (Mníchov)

Nemecký skladateľ a dirigent. Študoval na hudobnej akadémii v Mníchove u H.Zilchera a H.Kaminského. Po 1.svetovej vojne dirigoval v Mníchove, Mannheime a Darmstadte. V r.1924 bol jedným zo zakladateľov Güntherovej školy (dnes známejšej ako Orfová škola), zameranej na rytmickú výchovu. Od r.1936 sa venoval výlučne komponovaniu. R.1950 ho vymenovali za profesora kompozície na Vysokej hudobnej škole v Mníchove.
Zameriaval sa predovšetkým na javiskovú tvorbu, usiloval sa o nový typ súhrnného javiskového diela, v ktorom slovo, pohyb a hudba sa vzájomne doplňujú a umocňujú. Vychádza zo zásad antického divadla, stredovekej a renesančnej drámy. Vracia sa k folklóru. Snaží sa o prostý výraz, zdôraznený rytmom, čo najjednoduchšiu harmóniu (v neskorších dielach ide až o homofóniu so zádržami, ostinátnymi figuráciami a bez funkčnej väzby okrem vzťahu k základnému tónu - odtiaľ občasné pomenovanie neoprimitivizmus). Podstatnú zložku orchestra tvoria rôzne skupiny bicích nástrojov, v neskorších dielach sa funkcia orchestra zameriava na podporné a držané tóny. Ťažisko leží v melodike (archaická diatonika s chromatikou iba v melizmách) s ostinátnymi skupinami. K hudobnej výchove prispel svojim, aj u nás veľmi dobre známym dielom Schulwerk (1930-1935) - podchytáva prirodzený sklon malých detí k hravosti, muzikálnosti a tancu, využíva jednoduchý inštrumentár, ktorý nevyžaduje cvičenie.

Najvýznamnejšie diela :

 • scénicko-kantátový triptych Trionfi, pozostávajúci z :
  1. Carmina burana - vôbec najznámejšie a najhranejšie dielo C.Orfa :
   Úplný text diela , Rukopis - Fortuna Imperatrix Mundi
   • I. Fortuna Imperatrix Mundi (a. O Fortuna, b. Fortune plango vulnera)
   • II. In taberna (a. Estuans interius, b. Olim lacus colueram c. Ego sum abbas d. In taberna quando sumus)

  2. Catulli Carmina - Katulove spevy :
   Info o diele : Info o diele
   • Praelusio
  3. Trionfo di Afrodite - Triumf Afrodity

Prevažne latinské (v menšej miere nemecké) texty z 13.storočia tejto trilógie boli objavené v kláštore a predstavujú zbierku študentských piesní a piesní potulných spevákov. Vynikajú svojráznym vtipom často s erotickými témami, pijanskými pesničkami, pesničkami vysmievajúcimi sa kňažskému stavu ...

  • opery :
   • Mesiac
   • Múdra žena
   • Bernauerka
   • Antigonae
   • Oedipus tyran
   • Prometheus
  • duchovná dráma Comoedia de Christi Resurrectione
  • scénická hra 8 Ludus de nato Infante mirificus
  • úpravy Monteverdiho diel Orfeo, Nárek Ariadny
  • scénická hudba k Shakespearovmu Snu noci svätojánskej ...

 Štefan Bartha
bartha@amadeo.sk

 Literatúra :

 • J. Bukovinská : Malá hudobná encyklopédia, 4. diel, Hudobniny AMADEO, 1999
 •  S. Haraschin, T. Chylinska, B. Schäffer : Sprievodca koncertami, Opus Bratislava, 1980
 • Jiří Vysloužil : Hudobníci 20. storočia, Opus Bratislava 1981
 • Jaromír Paclt : Slovník světových skladatelů, Editio Supraphon, 1972
 • Winfried Zilling : Variace na novou hudbu, Editio Supraphon, 1971
 •  Mirko Očadlík a kol. : Svět orchestrů, Panton 1965