Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / PROFILY / Quasars Ensemble
This is UNI Plone Theme

Quasars Ensemble

Súbor vznikol na začiatku roka 2008 a pomerne rýchlo sa vyprofiloval na jedno z najaktívnejších a najreprezentatívnejších slovenských telies zameraných na interpretáciu novšej a súčasnej hudby. Vyvíja pomerne bohatú koncertnú činnosť, takže jeho repertoár, ktorý tvoria prevažne komponované skladby z okruhu postavantgardnej európskej (francúzski spektralisti, Iannis Xenakis, súčasní severskí či portugalskí skladatelia apod.) a slovenskej hudby, možno počuť aj mimo festivalov súčasnej hudby. Okrem toho má súbor v repertoári diela aj z obdobia klasicizmu a romantizmu. Zoskupenie mladých profesionálnych hudobníkov okolo klaviristu a skladateľa IVANA BUFFU má bohaté interpretačné skúsenosti, keďže väčšina z nich predtým pôsobila (respektíve pôsobí) v ďalších prominentných slovenských telesách a mnohí majú za sebou dlhoročnú históriu vzájomnej spolupráce. Na úvodnom koncerte vo veľkom koncertnom štúdiu SRo vo februári 2008 sa súbor predstavil s hudbou francúzskych spektralistov a súčasných slovenských autorov (Bokes, Godár, Podprocký). Odvtedy účinkoval na viacerých medzinárodných festivaloch (Portugalsko, Poľsko a i.), ale najmä na početných domácich festivaloch (Nová slovenská hudba, Festival súčasného umenia v Košiciach, BHS, Melos-Étos a i.). Od roku 2013 je rezidenčným súborom Kasární/Kulturparku v Košiciach a v tomto meste od roku 2010 pravidelne poriada festival "Quasars Ensemble & Košice". V roku 2014 získal súbor ocenenie Krištáľové krídlo za vydanie ich profilového CD z roku 2013 s dielami Arnolda Schönberga, Alexandra Albrechta a Paula Hindemitha.
17.02.2015 NÉO-CLASSICISME 17. 02. 2015 from 19:00 to 21:00 Kasárne, Kulturpark,
17.03.2015 IMPRESSIONNISME 17. 03. 2015 from 19:00 to 21:00 Kasárne, Kulturpark,
28.04.2015 ROMANTISME (Belle Époque, Fin de Siécle) 28. 04. 2015 from 19:00 to 21:00 Kasárne, Kulturpark,
1.6.2015 EXPRESSIONNISME & FOLKLORISME 01. 06. 2015 from 19:00 to 21:00 Kasárne, Kulturpark,
9.8.2015 Pocta ROMANOVI BERGEROVI 09. 08. 2015 from 20:00 to 21:30 Dóm sv. Alžbety,