Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / ECHO / recenzie / HevHetia / Šeban, Godár, Breiner, Kolkovič
This is UNI Plone Theme

Šeban, Godár, Breiner, Kolkovič

Šeban, Godár, Breiner, Kolkovič ; Hevhetia, 2009

AVa1601

Exkluzívny dvojalbum štvorice popredných slovenských skladateľov je síce vizuálne minimalistický, ale už na prvé počutie výrečný a obsahovo bohatý. Na prvom disku sa nachádza skladba Opus I. pre elektrickú gitaru, fujaru a komorný orchester od Andreja Šebana. Zreteľné folklórne a rockové konotácie sú Šebanovi vlastné a dielo naznačuje medzižánrové posuny do "nikým neobsadeného voľného priestoru", kde sa stretáva tradícia s modernou hudobnou rečou. Druhou skladbou je Malá suita pre malého Dávida pre elektrické husle, elektrickú gitaru, sláčikový orchester a čembalo od Vladimíra Godára. Priamočiara a úprimná hudobná výpoveď autora v sebe spája, podobne ako u Šebana, ľudový idióm a rockovú hudbu, ale úplne iným spôsobom a navyše navodzuje aj ilúziu tancov barokovej suity s čembalom a skvelým Stanom Palúchom na elektrických husliach. Jednoduché, krásne spevné línie a klasická harmónia ďaleko prekračujú vžité konvencie súčasného komponovania a integrujú prvky starého hudobného jazyka, prístupného doslova komukoľvek. Druhý disk otvára skladba Petra Breinera pod názvom Guitaralia Notturna pre gitarové kvarteto a orchester. Možno trochu netypicky prevažujú v skladbe pomerne tmavé a závažné tóny, ktoré spolu so zvukom gitary navodzujú istý pátos a ponor do skrytých emocionálnych zákutí. Dvojalbum uzatvára dielo Andante - Allegro pre orchester od Jozefa Kolkoviča, polemizujúcom s Mozartovým dielom vo vážnom i žartovnom duchu. Zároveň však vytvára svojský hudobný rámec, ktorý nie je limitovaný tvorbou božského Amadea a definitívne ukazuje, že súčasný hudobný jazyk a "odkaz majstrov" nemusia byť nevyhnutne v protiklade. Okrem sólistov (Šeban, Palúch, Bratislavské gitarové kvarteto) sa v skvelom svetle predviedol Štátny komorný orchester Žilina, ktorý nahrávke dodal dynamiku a zároveň nespochybniteľný šarm.

Pre časopis Hudba, číslo I.-II./2009 napísal Peter Katina