Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / ECHO / recenzie / HevHetia / Andrej Šeban : Sklony
This is UNI Plone Theme

Andrej Šeban : Sklony

Andrej Šeban : Sklony; Hevhetia, 2008

AVa1479

Andrej Šeban je vo svojej tvorbe stále hľadajúci, nekonformný a správne nepredvídateľný. Na novom inštrumentálnom albume Sklony vyjadruje svoju náklonnosť k ľudovej hudbe, ktorá tu však nie je prvoplánovo vystavovaná na obdiv ako nejaká pokladnica tradícií, ale z ktorej veľmi decentne a citlivo vyberá čriepky motívov, ktoré nebadane vkladá do mozaiky svojej pestrofarebnej hudby. Isté rustikálno- prírodné vplyvy cítiť v celom albume, objavia sa dokonca i vyložene "terénne" zvuky a ruchy dedinského prostredia. Rámec albumu tvoria dva hudobné vstupy Štátneho Komorného Orchestra Žilina s dirigentom Petrom Breinerom. Celý album sa pohybuje v surreálnom svete ojedinelých zvukov, v rovine jemného a hĺbavého snenia, na plochách vystavaných a vygradovaných od lyriky po naliehavú dravosť bohatých mnohovrstevných línií, kde sa častokrát ani nedá rozoznať, o aký zvukový zdroj ide a vzniká tak pocit akéhosi supernástroja s doteraz nepočutými zvukovými charakteristikami. V skladbách bez názvov prevažuje zvuk gitary a akési názvuky folklórnych nástrojov spolu s programovanými zvukmi, evokujúcimi hlasy prírody premiešané s industriálnym podtónom. Toto prepájanie techniky a naturálneho zvuku je nenásilné, prirodzené a celá nahrávka rozpráva jednoliaty "príbeh" o pokore, tradícii, hľadaní a odkazoch, ktoré tlejú v podvedomí a vyplávajú na povrch vtedy, keď je človek (hudobník) konfrontovaný so svojou podstatou a potrebuje svoj pocit hudobne vyjadriť. Andrej Šeban sa v tomto prípade vyjadril excelentne.

Pre časopis Hudba, číslo II.-III./ 2008 napísal Peter Katina