Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / PROFILY / >Arcangelo CORELLI
This is UNI Plone Theme

>Arcangelo CORELLI

14.2.1653 (Fusignano pri Ravenne) - 8.1.1713 (Rím)

Skladateľ a huslista, jeden z najgeniálnejších barokových hudobníkov, ktorého tvorba má základný význam pre vývoj komornej a orchestrálnej hudby. Pokračoval v tradícii bolonskej školy, písal triové (duové) sonáty, v chrámovej sonáte ustálil štvorčasťovú formovú schému. Spolu s G.B.Vitalim a G.Torellim reprezentoval tzv. prvú generáciu talianskych husľových virtuózov.
Bol zakladateľom tzv. rímskej husľovej školy - zaslúžil sa o výnimočný rozvoj husľovej techniky a čistotu hry na husliach. Dovŕšil epochu dozrievania hudobných foriem sonáty, husľovej sonáty a concerta grossa. V týchto formách zastáva Corelli podobné postavenie a význam ako neskôr Haydn vo formách sláčikového kvarteta a symfónie. Na rozdiel od svojích súčasníkov, ťažiskom jeho tvorby boli prevažne inštrumentálne skladby. Výrazne ovplyvnil nasledujúcu generáciu husľových virtuózov a skladateľov - F.Geminiani, G.Tartini, Antonio Vivaldi ...
Je tvorcom concerta grossa, i keď preň používal ešte bežné formové typy. Jeho sloh sa vyznačuje uľachtilosťou, pokojnou kantabilnosťou bez virtuóznych efektov.

12 Concerti grossi

 • Concerto grosso č. 1, D Dur - I. Largo, Allegro
 • Concerto grosso č. 2, F Dur - II. Allegro
 • Concerto grosso č. 5, B Dur - II. Allegro
 • Concerto grosso č. 6, F Dur - I. Adagio, Allegro
 • Concerto grosso č. 7, D Dur - I. Vivace, Allegro, Adagio
 • Concerto grosso č. 8, g moll - „Vianočné” - III. Adagio, Allegro, Adagio
 • Concerto grosso č. 9, f moll - II. Allegro (Allemande)
 • Concerto grosso č. 10, C Dur - V. Vivace (Minuetto)
 • Concerto grosso č. 11, B Dur - IV. Vivace (Giga)

  Corelliho povesť ďaleko presiahla hranice Talianska - koncertoval po celej Európe, jeho diela vychádzali tlačou v Amsterdame, Antverpách, Paríži, Londýne...

  Je tvorcom 4 x 12 triových sonát, 12 sonát, 12 concerti grossi atď.

  Odkazy na iné web stránky :

 • Wikipedia.en
 • Wikipedia.cz
 • Wikipedia.pl
 • All Music Guide
 • YouTube