Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / ECHO / recenzie / HevHetia / Julo Fujak : Konvergencie do vrecka
This is UNI Plone Theme

Julo Fujak : Konvergencie do vrecka

Julo Fujak : Konvergencie do vrecka ; HevHetia

AVa2058

Je západná kultúra, ktorej je Slovensko súčasťou, v umeleckej a spoločenskej kríze? Plodí menej a menej nositeľov umeleckej avantgardy, a spoločnosť im ani nemá chuť načúvať? Siaha dnes alternatívne a intelektuálne umenie na dno spoločenského nezáujmu? Alebo je všetko inak? Bodaj by bolo. Isté je, že Slovensko dostatkom rešpektovaných umelcov a intelektuálov nikdy neoplývalo. Preto vnímam veľmi pozitívne, že jeden dobre utajený nositeľ pochodne slovenskej alternatívnej avantgardy sa nedávno verejne prezentoval. Tí, ktorí si to všimli, mali skôr šťastie. Skromný a dobre utajený krst zaujímavého CD Jula Fujaka v bratislavskom A4 Nultom priestore mal punc ilegality ako disidentská akcia za komunistov. Sála bola takmer prázdna a až na zopár výnimiek boli diváci zároveň aj účinkujúcimi. No neboli to účinkujúci hocijakí. Na pódiu stáli legendy českej alternatívnej scény Vladimír Merta a Mikoláš Chadima, z domácich Zuzana Homolová, herec SND Robo Roth, Ján Boleslav Kladivo, mihol sa aj Marián Varga. Spektakulárnosť a mnohorozmernosť predvedeného ma úprimne rozcítili. Aj rozpaky tejto zvláštnej, akoby rodinnej, na poslednú chvíľu zimprovizovanej experimentálne „inťošskej“ akcie, boli pridanou hodnotou. Voňali životom.
Nitrančan Julo Fujak je docentom na Katedre kulturológie FF UKF a vedcom v oblasti hudobnej semiotiky. Na jeho albume Konvergencie do vrecka účinkuje množstvo renomovaných osobností medzinárodnej alternatívnej hudobnej scény: Jon Rose, Veryan Weston, Mikoláš Chadima, Vladimír Merta, Zuzana Homolová, Braňo Jobus, J. B. Kladivo, Robo Roth, Peter Štekláč, Peter Katina aj členovia Fujakovej rodiny, syn Dominik a otec Ján. Nahrávka ma experimentálny charakter, ako kompozične, tak aj zvukovo. Mapuje štyri rôzne plochy hudobných aktivít Jula Fujaka. Prvou je „Obskúrny virtuálny muzikál Wolandia“ inšpirovaný famóznym Bulgakovovým románom Majster a Margaréta. Dominuje tu Braňo Jobus svojím nenapodobiteľným spevom, hrá Jon Rose na husliach a účinkuje aj „stará dokrkvaná vojenská poľnica“. Druhou sú výrazne experimentálne, no vyzreto príťažlivé „Komprovizácie v sieti“, kde hlavné slovo patrí Veryanovi Westonovi na klavíri a Mikolášovi Chadimovi na saxofóne. Treťou plochou CD sú „Nepopulárne piesne“, v ktorých dominujú Vladimír Merta, Zuzana Homolová, Robo Roth a J. B. Kladivo. Ich vplyv, najmä Vladimíra Mertu a Zuzany Homolovej, je sviežo oblažujúci. Plocha má výrazne pesničkársky charakter a uzatvára ju dojímavý dvojhlas Jula Fujaka so synom Dominikom vo výbornej skladbe Tikot. Poslednou plochou sú zvukové experimenty „Pentrofónia“ samotného Jula Fujaka na semipreparovanom klavíri, chodníkovom cimbale, rádiu, organe a s ďalšími zvukovými „objektmi“. Pomáha mu len otec Ján na akordeóne. Album Konvergencie do vrecka je svojím obsahom a zameraním zvláštnym, jedinečným a príťažlivým solitérom, akýsi slovenský hudobný Sám vojak v poli. Nenechajte si ho ujsť.

Rado Tihlárik pre Nový Populár