Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / O NÁS / sme
This is UNI Plone Theme

sme

sme
štatút 1990
Registrované Ministerstvom vnútra SR 27.8.1990 č. VVS/1-900/90-1862
stanovy 2006
Registrované Ministerstvom vnútra SR 27.8.1990 č. VVS/1-900/90-1862-1
Identifikačné číslo organizácie.
IČO : 00595314
Daňové identifikačné číslo.
DIČ: 2020777693
Fakturačné údaje
Banka, IČO, DIČ.
živnostenský list
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom KE I, odbor živnostenského podnikania. Č.OŽP-C/2007/08096-2/CR1, číslo živnostenského registra 820-60921.
zápisnica z 2.12.2006
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia z 2.12.2006.
zápisnica z 28.4.2007
Zmena stanov, doplnená v bode 15, o možnosť živnostenského podnikania.
zápisnica zo 17.3.2012
Zmena zloženia správnej rady.
konvencie
Tak sme sa dohodli :