Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / PROFILY / Quasars Ensemble / 28.04.2015 ROMANTISME (Belle Époque, Fin de Siécle)
This is UNI Plone Theme

28.04.2015 ROMANTISME (Belle Époque, Fin de Siécle)

Kedy 28. 04. 2015
od 19:00 do 21:00
Kde Kasárne, Kulturpark
Vstupné za 8€ / 4€
Autor

Program

Charles Ives - The Unanswered Question (Nezodpovedaná otázka, 1908)

Camille Saint Saëns - Karneval zvierat (1886)

1.  Introdukcia a kráľovský pochod leva (Introduction et marche royale du Lion)

2.  Sliepky a kohúti (Poules et Coqs)

3.  Antilopy (rýchle zvieratá) alebo tiež Divoké somáre (rýchle zvieratá) (Hémiones (animaux véloces))

4.  Korytnačky (Tortues)

5.  Slon (L'Éléphant)

6.  Klokany (Kangourous)

7.  Akvárium (Aquarium)

8.  Bytosť s dlhými ušami (Personnages à longues oreilles)

9.  Kukučka v hlbokom lese (Le coucou au fond des bois)

10. Voliéra (Volière)

11. Klaviristi (Pianistes)

12. Skameneliny (Fossiles)

13. Labuť (Le Cygne)

14. Finalé (Finale)

Alexander Albrecht - Klavírne kvinteto (1913)

I.Andante sostenuto - Allegro ma nono troppo

II. Andante sostenuto

III. Scherzo

IV. Allegro giocoso

ROMANTISME

Stalo sa tak povediac tradíciou, že sa po skončení každej väčšej vojny zrodila nová oáza ľudskej kreativity, až pokým ju nezničila tá nasledujúca, ešte ničivejšia zloba. Nebolo tomu inak ani na sklonku 19. a začiatku 20. storočia.

Po skončení prusko – francúzskej vojny v roku 1871 technický pokrok dosahuje nevídané méty v oblasti medicíny, prírodných vied, ľudstvo objavuje zázraky ako automobil, vzducholoď, metro. Umenie zažíva "bezstarostné časy" (Belle Époque), rozkvitá fotografia, vzniká film, secesnú krásu ornamentov možno obdivovať na nových architektonických skvostoch Art Noveau a Jugendstilu, ale aj na plagátoch Alfonza Muchu či dekoratívnej maľbe Gustava Klimta. Archeológia pre nás objavuje nepoznané bohatstvo našej histórie. Symbolom sa stáva parížska Eiffelova veža a Titanic. Popri ľavicovej filozofii rozkvitá žena ako rovnocenný partner muža, rodí sa sociológia.

Hudba sa dostáva taktiež pod vplyv modernej doby a necháva pôsobiť slobodnú tvorivosť pre oslavu krásy a pokroku, ale paradoxne sa ocitá i v osídlach dekadencie, ktorú dnes označujeme pojmom Fin de Siècle (koniec storočia).

Neskorý romantizmus sa vo svojej záverečnej fáze premieňa na mystický symbolizmus Wagnerových opier, kde sa vzápätí do sveta snov ponára aj Debussyho impresionizmus. Lisztove posledné diela opúšťajú tonalitu, a zvláštne hudobné úkazy pripravujú živnú pôdu pre mladého Arnolda Schönberga, Debussyho, Stravinského, talianskych a ruských futuristov s revolucionárom Skrjabinom.

CHARLES IVES

Existuje iba málo príkladov, ktoré by dokázali toto všetko skĺbiť do jedinej krátkej skladby. Jedinečným počinom sa preto stáva krátka poetická skica The Unanswered Question (Nezodpovedaná otázka) amerického podivína Charlesa Ivesa. Koncept troch nástrojových skupín vystihuje skladateľov zámer: sláčikové nástroje, akoby vystrihnuté z večnosti mahlerovského adagia, predstavujú "večné ticho keltských druidov, ktorí nič nevedia, nepočujú ani nevidia", sólová trúbka ako signál "z diaľavy" kladie "odvekú otázku existencie", na ktorú zvyšné štyri flauty, resp. alternatívne dychové nástroje prinášajú stále disonantnejšie "bojové odpovede" v samostatnom tempe i takte. Otázka pritom zostáva až do konca nezodpovedaná...

 

 

CAMILLE SAINT SAËNS

Bezstarostnosť doby dokumentuje slávny cyklus s názvom Karneval zvierat Camille Saint - Saënsa. Podtitul "Veľká zoologická fantázia" prezrádza charakter humornej exkurzie svetom zvierat: Pochod levov, Kohút a sliepka, Antilopy, Korytnačky, Slon, Klokany, Akvárium, Zvieratá s dlhými ušami (ktoré že to sú?), Kukučka v hlbokom lese, Klietka, Skameneliny, Labuť. Zaznievajú citácie skladieb iných autorov (Offenbach, Mendelssohn - Bartholdy, Berlioz), a na "pretras" prichádza aj dril začínajúcich klaviristov pomocou vtipne zhudobnenej cvičebnej floskuly.

Spoločne s Wagnerovou Siegfriedovou Idylou predznamenáva zrod budúceho komorného súboru ako nového hudobného vyjadrovacieho média pre hudbu 20. storočia. Celé Saint Saënsove dielo je pritom doslova symbolom ozdobného romantizmu "Belle Époque".

 

 

ALEXANDER ALBRECHT

Klavírne kvinteto Alexandra Albrechta reprezentuje krásne hudobné časy starého Prešporku, ale predstavuje zároveň aj klenot slovenskej komornej hudby a je jedným z najúžasnejších monumentálnych diel, aké kedy u nás vznikli. Po jeho dopísaní vypukla 1. svetová vojna…  

      


  © IVAN BUFFA 

Viac informácií o podujatí...