Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / PROGRAMY / >mimoklubové / 2013 / 26.4.13 Solarmente naturali
This is UNI Plone Theme

26.4.13 Solarmente naturali

Barokový súbor s programom BARBARSKÁ KRÁSA /Barbaric Beauty. Podujatie organizuje ŠFK v rámci Košickej hudobnej jari.
Kedy 26. 04. 2013
od 18:00 do 20:00
Kde Katová bašta
Vstupné 6€ / 4€

MUSICA GLOBUS 2013


O mimoriadny zážitok sa postará Solamente naturali. Ich Barbarská krása ponúkne TANCE a PIESNE baroka. Zážitok z vystúpení umocňuje Miloš Valent. Je to totiž muzikant, ktorý husľami doslova žije a prežíva každú notu.

V novom programu súboru Solamente naturali sa nachádza zaujímavý pokus o prepojenie tancov 17. a 18. storočia od rôznych známych aj menej známych autorov, medzi ktorými nájdeme mená ako G. Ph. Telemann, P. K. Hirschmentzel , N. Matteis či J. Playford a ich skladieb inšpirovaných ľudovou tradíciou rôznych kútov sveta, s prepojením na tance zo zbierok z územia Slovenska, ale aj iných krajín. Medzi zbierkami tancov sa nachádzajú najmä tieto pramene : Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay – Keczerovej z 18. storočia, Uhrovská zbierka  I. z roku 1730, Rukopis z Trenčína z 18. storočia, Berlin chassidic manuscript z 18. Storočia, zbierka Pestini z 18. storočia a Rukopis Esztergom. Dochované rukopisy poskytujú základnú podobu dobovej tanečnej hudby, i keď bežnou súčasťou muzicírovania bola aj improvizácia.

Miloš Valent (1960) študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline (Bohumil Urban) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Bohdan Warchal). Vďaka záujmu o starú hudbu sa jeho prvým pôsobiskom stal slovenský súbor Musica aeterna (1982–1998). Ďalšie skúsenosti v oblasti poučenej interpretácie starej hudby získaval pôsobením vo viacerých zahraničných súboroch. Roku 1995 založil vlastný súbor Solamente naturali. Solamente naturali je flexibilné teleso (od komorných zostáv až po barokový orchester), špecializujúce sa na interpretáciu hudby 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch. Názov telesa „Jednoducho prirodzene“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta. Spontánnosť, prirodzenosť až naturalizmus sú jeho základnými východiskami pri oživovaní starých partitúr. Často uplatňuje aj svoju schopnosť improvizovať a odvoláva sa na folklórnu tradíciu. Miloš Valent od roku 1993 pravidelne spolupracuje s prominentným súborom Tragicomedia a od roku 1997 je koncertným majstrom orchestra Teatro Lírico. Dlhoročné umelecké partnerstvo s významným americkým lutnistom a umeleckým vedúcim spomínaných telies Stephenom Stubsom vyústilo do vzniku viacerých projektov pre husle a lutnu. Dôležitá je aj Valentova spolupráca s brémskym ansámblom Fiori Musicali (koncertný majster), s londýnskym Tirami Su, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, s pražskými súbormi Musica Florea a Ritornello. Pedagogicky pôsobil na Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach a na Týnskej škole v Prahe. Nahral 3 CD pre vydavateľstvo ECM. Valentova zakorenenosť vo folklórnej tradícii a schopnosť improvizovať sú prirodzenými predpokladmi pre jeho hudobnícku všestrannosť. Okrem starej hudby sa venuje aj rôznym medzižánrovým projektom (Chassidic Songs), spolupracuje napr. s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balkem.


Viac informácií o podujatí...