Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje

Navigation

cesta: Titulná stránka / Poznámky GK / >Ako / >>ako s Carousel
This is UNI Plone Theme

>>ako s Carousel

 • môžem vkladať do adresára
 • môže byť vidieť iba v adresári, alebo aj vo všetkých podadresároch
  • napr. :  http://test.fonoklub.sk/profily/carousel/@@edit-carousel
  • nastavím : title; image; 200 x 200; numbers, previus, next, none ;
  • add-new > caroussel banner
  • vyplňam :
   • názov , nevyplňam (neviem čo to robí)
   • link URL = nevyplňam (neviem čo to robí)
   • image : prehľadávať z vlastného HD
   • image URL = nevyplňam (neviem čo to robí)
   • body : zobrazí sa iba ak zvolím